0

Tiiiit! Inc.

Tiiiit! Inc

https://www.facebook.com/Tiiiit.inc
Tiiiit! Inc. е неформална група, формирана во јануари, 2010 година од Јана Коцевска – етнолог и антрополог, Јана Старделова – културолог и Кристина Леловац – актер и асистент професор по глума. Прочитај повеќе…

0

Бори се женски

Бори се женски

https://www.facebook.com/BoriSeZenski

„Бори се женски“ е независна иницијатива посветена на промовирање на родовата рамноправност преку поттикнување дебата во јавната сфера.

 

0

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

antiko

http://antiko.org.mk/
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО е интеретничка , динамична женска мрежа, основана 1999 год. од лидерки и активистки од женското мировно и движење на Р. Македонија Прочитај повеќе…

0

Здружение женски форум

ЗДРУЖЕНИЕ ЖЕНСКИ ФОРУМ - ТЕТОВО

„Женски форум – Тетово“ (ЖФ) е невладино, непартиско, непрофитно и хуманитарно здружение, основано во јануари 2001 година во Тетово, ЖФ е со седиште во Тетово, но своите активности ги реализира во поширокиот региов на северниот и западниот дел на Македонија. Прочитај повеќе…

0

Здружение за еднакви можности Семпер

www.semper.org.mk
Здружение  еднакви можности Семпер од Битола е основано  на 21.06.2002 година. Со одлука на Министреството за труд и социјална политика на Р.М  во Јули 2005 год. здружението  е внесено и  во регистерот на граѓански организации кои што работат на полето на социјална заштита. Прочитај повеќе…

0

Здружение за едукативен развој ЕКВАЛИС

Здружение за едукативен развој ЕКВАЛИС е младинска организација којашто работи со млади на национално ниво, фокусирајќи се на следните тематски области: Родова и ЛГБТИК+ еднаквост; Медиумска писменост и Активизам. Прочитај повеќе…
0

Здружение за локален рурален развој

lokalen

http://www.zlrr.org.mk/mk/index_mk.html
Поддршка на граѓанските иницијативи (формални и неформални) и јавниот сектор во мобилизација на ресурсите насочени кон рурален развој на заедницата и зајакнување на маргинализираните, ранливи и социјално исклучени групи. Прочитај повеќе…

0

Здружение за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР Скопје

logo_mk-01https://starsexwork.org

Здружението за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР Скопје е основано во 2010 година и претставува прв и единствен облик на самоорганизирање на заедницата на сексуални работници во Република Северна Македонија и на Балканот. Прочитај повеќе…

0

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска

zdruzenska

www.zdruzenska.org.mk
Унапредување на родовата еднаквост преку застапување за развој и примена на јавни политики за постигнување еднакви можности за жените и мажите, социјална инклузија и почитување на правата на жените.
Прочитај повеќе…

0

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените

Logo 1 kiril

http://www.esem.org.mk/
Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ го развива и помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество. Прочитај повеќе…