Автор: admin

0

Реакција на Платформата за родова еднаквост против говорот полн со омраза и вознемирувањето врз основа на род кое го шири Миленко Неделковски

Logo_Platforma-za-Rodova-Ednakvost-02-03 (1)Платформата за родова еднаквост остро го осудува говорот полн со омраза и вознемирувањето врз основа на род кое лицето Миленко Неделковски ги шири преку неговата страница на Фејсбук, а кои се насочени кон жените во јавниот дискурс. Continue Reading

Get document
0

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Logo_Platforma-za-Rodova-Ednakvost-02-03 (1)

Изразуваме сериозна загриженост за начинот на кој надлежните институции, медиумите и јавноста реагираа на случувањата поврзани со насилството врз жена

Read more
0

Собранието гласаше „за“ поголема репродуктивна слобода на жените!

Logo_Platforma-za-Rodova-Ednakvost-02-03 (1)Платформата за родова еднаквост го поздравува усвојувањето на Законот за прекинување на бременоста од страна на Собранието, како и заложбите на пратениците од различни политички партии за послободен репродуктивен живот на жените во нашата земја. Continue Reading

0

„Дали е среќен 8-ми Март?“ – трет марш по повод Меѓународниот ден на жената

dig„Денес маршираме за да покажеме дека трпението ни е на црвено! Денес маршираме за да покажеме дека веќе нема да толерираме празна реторика! Не прифаќаме декларативно залагање за родова еднаквост, ниту закони и стратегии за кои не се издвојуваат финансиски средства и кои не водат кон остварување на реални промени во животите на жените.“ Вака започна Прогласот од третиотмарш за права на жените и борбата за родова еднаквост, кој се одржа под слоганот „Дали е среќен 8-ми Март?“. Continue Reading

0

Проглас за женски права и родова еднаквост

Денес маршираме за да покажеме дека трпението ни е на црвено! Денес маршираме за да покажеме декавеќе нема да толерираме празна реторика! Не прифаќаме декларативно залагање за родова еднаквост,ниту закони и стратегии за кои не се издвојуваат финансиски средства и кои не водат кон остварување нареални промени во животите на жените.

Бараме:

1. Парламентот веднаш и без одлагање да ги донесе Законот за прекин на бременоста, Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот за социјална заштитаонака како што се предложени!

2. Владата да обезбеди буџет и институционални предуслови за остварување наветувањата за унапредување на правата на жените и родовата еднаквост!

3. Афирмативни мерки за вклучување и унапредување на статусот на жените на пазаротна трудот и функционални механизми за заштита од дискриминација на работно местопо родова основа!

4. Итно отстранување на дискриминаторските критериуми во националната програмаза рурален развој!

5. Адекватна, навремена и ефикасна превенција, заштита и поддршка на жртвите ипотенцијалните жртви на родово базирано насилство од институциите кои се дел одсистемот за заштита и строго санкционирање на секое непостапување.обезбедувањедоволно финансии за бесплатна правна помош за жените кои претрпеле семејнонасилство и застапување во граѓанските и кривичните судски постапки. Ги повикувамеосновните судови да ги изрекуваат предвидените затворски казни за сторителите насемејно насилство.

6. Итни реформи во здравствената заштита за унапредување на репродуктивнотоздравје на жените – обезбедување пристап до гинеколошки услуги за сите жени ицелосно искоренување на незаконската наплата на услугите кои следуваат бесплатнокај матичните гинеколози. унапредени програми со опфат на над 75% од жените за ранооткривање на ракот на грлото на матката и ракот на дојката кај жените, зголемен броји квалитет на посети помеѓу жените во репродуктивниот период, за време набременоста и во периодот по породувањето, особено најранливите категории– Ромки,жените од руралните подрачја и жените кои живеат во неповолни социо-економскиуслови.

7. Закон за спорт и стратегија за спорт во кои се води сметка и за спортистки.

8. Локалните власти да обезбедат активно учество во планирањето на програмите ибуџетот, пристап до јавен превоз, градинки, вода, осветлување, игралишта иефикасно собирање отпад.

9. Валозирација и поддршка на автентичното женско уметничко творештво и наженското дејствување во културата. итно донесување на закон за култура со кој ќе сезаштитат работничките права на културните работнички и ќе се унапредат нивнитеуслови за работа и професионален развој.

Време е институциите на оваа држава да почнат да работат и за граѓанките!

*Прочитан на Марш за женски права, 08.03.2019 година, Жена Парк, Скопје

*Минорни разлики во изведбата се возможни.

0

Граѓанските организации бараат итно донесување на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација

20190228_101830_resized_1Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација веќе 8 месеци е заглавен во Собранието: неговото донесување арбитрарно се одолговлекувашто ги лишува граѓаните од ефективни и ефикасни механизми кои ќе ги заштитуваат од дискриминацијата со која секојдневно се соочуваат во различни области. Continue Reading

0

Петгодишната неправда пред исправање: Усвојување на новиот закон за абортус веднаш и едногласно!

Logo_Platforma-za-Rodova-Ednakvost-02-03 (1)Невладините организации – поборници за правата на жените и за родовата еднаквост го поздравуваат усвојувањето на Предлог-законот за прекинување на бременоста од страна на Владата, во чие изготвување учествуваа и претставници и претставнички на самите граѓански организации. Continue Reading

0

Повик за научно-истражувачки трудови: Политичко учество на жените во Македонија

Povik za istarzuvacki trudovi WFD

Фондацијата за демократија на Вестминстер за потребите на проектот „Зголемено политичко учество на маргинализирани групи“ отвора јавен повик за истражувачки

Read more
0

Проглас за женски права и родова еднаквост

Помина точно една година од првиот марш за женските права. Оваа година беше ролекостер кога станува збор за глобалното и локалното феминистичко движење. Повторно стоиме заедно во нашиот „Жена Парк“ и прашуваме „Дали, навистина, е среќен 8ми март?“

Continue Reading

Get document
0

Се одржа вториот марш за женските права

DSC_0232Околу 1000 жени, девојки, активистки и активисти се собраа денеска на вториот „Марш за правата на жените” кој се одржа по повод Меѓународниот ден на жената, а беше организиран од активистките за женски права и Платформата за родова еднаквост. Маршот кој започна во Жена Парк, испрати моќна порака и повик за унапредување на правата на жените во Македонија. Continue Reading