0

Хуманитарно Здружение „Мајка“

majka

Aфирмација на лично учество за остварување на права и слободи на жени, деца и млади, промоција и примена во целост на меѓународните конвенции и универзални декларации за човекови права со посебен акцент на промоција на забраната за дискриминација особено на родова основа

  Цели:

 • промовирање на принципот на родова еднаквост;
 • признавање и унапредување на неотуѓивите  човекови права;
 • помош, подршка и заштита на жртвите на семејно насилство;
 • борба против потиснувањето на жените од јавните сфери и пазарот на трудот;
 • економски и социјален развој на жената;
 • борба против патрихализацијата на општеството;
 • придонес кон локалниот и руралниот развој;
 • преземање на хуманитарни активности и акции;
 • заштита и промоција на мирот во земјата и светот и поддршка на мировните движења;
 • афирмирање и презентирање на традицијата и културата на живеење заштита на животната околина
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар