0

Tiiiit! Inc.

Tiiiit! Inc

https://www.facebook.com/Tiiiit.inc
Tiiiit! Inc. е неформална група, формирана во јануари, 2010 година од Јана Коцевска – етнолог и антрополог, Јана Старделова – културолог и Кристина Леловац – актер и асистент професор по глума. Формирањето на групата е резултат на долгогодишното пријателство и на желбата за активно дејствување во независната културна сфера, темелено на индивидуалното искуство во невладинoт сектор, уметноста и медиумите на секоја од основачките.

Фокусот на Tiiiit! Inc. е активното учество во промоцијата и развојот на независната културна и уметничка сцена, на женската интелектуална и креативна продукција и на општествениот активизам во РМ, преку негување и афирмација на различност, истражување, неформална едукација и унапредување низ креативна размена и соработка на актерите од овие области на дејствување.

admin

Leave a Reply