0

ХЕРА

HERA_logo_kirilica

http://hera.org.mk/

ХЕРА – Aсоцијација за здравствена едукација и истражување е здружение на граѓани кое во јануари 2000 година го формираат шест волонтери, студенти по медицина решени да преземат нешто околу недоволната едукација за ХИВ и СИДА и недостигот на лекови и грижа за луѓето кои живеат со ХИВ во Македонија. Малку подоцна, ХИВ станува само еден од аспектите на сексуалното и репродуктивното здравје и сексуалните права на чие унапредување ХЕРА работи речиси две децении. Како полноправна членка на Меѓународната федерација за планирано родителство(МФПР) од 2009 година, ХЕРА застапува за подобри политики, обезбедува бесплатни и доверливи сервиси за сексуално и репродуктивно здравје и за родово базирано насилство, едуцира за сексуалните права и ги омоќува маргинализираните – затоа што силно верува дека сите луѓе треба да ја уживаат својата сексуалност слободно и во социјална благосостојба.
Контакт:

тел: +389 23290-395
е-маил: hera@hera.org.mk
веб-страница: www.hera.org.mk  

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар