0

Организација на жени на град Скопје (ОЖС)

oszОЖС е невладина организација која работи во полето на промоција и заштита на женските права и која раководи со 24 часа отворена национална СОС линија за жртви на семејно насилство
- Вршиме идентификација на семејното насилство
- Обезбедуваме стручна помош на жртвите
- Нудиме психо-социјална поддршка и јакнење на жртвата
- Обезбедуваме сигурен и безбеден привремен престој од 24 до 48 часа
- Ги упатуваме жртвите до останатите институции
- Вршиме континуирана обука на волонтери за работа на СОС телефон

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар