0

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство

nacionalnamreza

www.glasprotivnasilstvo.org.mk
Мрежата е формирана од страна на граѓански организации од Македонија кои работат на полето на превенција и справување со проблемот на насилство врз жените, вклучително и семејно насилство.

Мисијата на мрежата е координирано делување на ГОи во насока на унапредување на политиките и практиките за справување со проблемот на насилство врз жените и семејно насилство. Мрежата се стреми кон препознавање на женските човекови права и нивна афирмација во РМ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар