0

Реакција: Солидарност со негувателките од Струга!

Logo_Platforma-za-Rodova-Ednakvost-02-03 (1)Организациите кои се дел од Платформата за родова еднаквост изразуваат силна загриженост за случувањата во општина Струга, каде што негувателките работат со договор на дело за надомест кој е двапати помал од минималната плата, а речиси четири пати помал од официјалната просечна плата за декември 2023 година! Дополнително, скандалозен е и фактот дека им се заканува уште поголемо намалување за надоместот и од нив се очекува да работат за 5000 денари месечно. Договорот на дело значи дека овие работнички немаат платени придонеси, немаат здравствено осигурување а се изложени и на ризик од сиромаштија во иднина бидејќи нема да остварат право на пензија. Дополнително, надомест од 5.000 или 10.000 денари е премал и ако се земе предвид фактот дека минималната синдикална кошничка за декември изнесуваше над 56.000 денари.

Исто како и во домот, и на пазарот на трудот работата поврзана со грижа за деца паѓа на грбот на жените. Воспитувачките и негувателките во градинките се екстремно важни за здрав раст и развој на најмладите членови на општеството и за градење на следната генерација. И покрај непроценливата грижа и љубов што ја даваат, разочарувачки и засрамувачки е да се види дека нивните плати остануваат меѓу најниските во земјата. Овој јаз во плати е навреда за жените и за професијата и дрзок потсетник на системската дискриминација и родовата нееднаквост кои се навлезени во сите пори на нашето општество.

Дополнително, негрижата за работничките во градинките истовремено е и силен напад врз економската независност на вработените мајки во заедницата! Според локалниот родов индекс на Реактор, достапноста на градинки е директно поврзана со стапката на вработеност на жените во заедницата. Поконкретно, во општините во кои има градинки стапката на вработеност на жените е поголема од стапката на вработеност во општините во кои нема градинки. Обезбедувањето на сигурен и достапен систем на поддршка при растењето на децата е клучно за одржување на економската независност и професионалниот развој на жената. Ваквата неправда ги турка жените кон маргините и оневозможува нивен личен и професионален напредок. Затворањето на градинка ќе има непропорционални последици врз мајките кои работат и ќе ги ограничи нивните можности за работа и за финансиска поддршка на семејството.

Време е да го скршиме стаклениот плафон на секторот грижа, да ја препознаеме виталната улога која жените ја имаат во овој сектор и да се заложиме не само за правични и достоинствени плати туку и за целосна промена на социјалните структури кои ја одржуваат оваа бесрамна неправичност. Заканата за затворање на градинка треба да ни послужи како повик за будење и да нè поттикне заедно и гневно да застанеме и да побараме почит, признавање и, пред сѐ, соодветна парична компензација за трудот што овие жени го вложуваат во растење на генерациите кои се иднината на нашата заедница.

Грижа за добросостојбата и финансиската безбедност на работничките во градинките не е само прашање на правда, туку и клучен чекор кон постигнување родова еднаквост!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар