0

ТАКТ

takt-logo (1)

 

www.takt.org.mk

Мисија на здружение за унапредување на меѓусебна доверба ТАКТ- промовирање на спорт, култура и родова еднаквост со цел да се развијат позитивни вредности и притоа да се зајакнат младите генерации за да имаат активна улога во своите заедници. ТАКТ се залага за зајакнување на жените преку спорт и унапредување на родовата еднаквост во спортот.

 

 

ТАКТ како организациска членка на платформата се приклучи во Јануари 2017 година.

admin

Leave a Reply