0

Реактор – Истражување во акција

reactor

http://reactor.org.mk/
Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истражувања, предлози за алтернативни политики основани на тие истражувања и активно работење со заедницата на политички актери.

Реактор е организација која се занимава со истражувања со цел креирање политики, и основата на сите наши активности е спроведување на истражувања. Земајќи го предвид недостаток на расположливи податоци во процесите на креирање политики на национално ниво, една од главните стратешки цели на Реактор отсекогаш била обезбедување на релевантни, навремени и темелно истражени податоци со цел информирање на политичкиот процес во нашите целни области.

admin

Leave a Reply