0

Организација на жените на општина Свети Николе

opstinasvnikole

http://www.womsvetinikole.org.mk/
Организација на жените на општина Свети Николе е здружение на граѓани формирано врз основа на слободно здружување на граѓаните за остварување на нивните интереси и превземање на активности за подобрување на целокупната состојба пред се на жените во општеството, но и на децата и младите.
Организацијата е продолжување на поранешното женско движење во Македонија и од 1990 година дејствува како независна организација

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

84 − 75 =