0

Коалиција СЗПМЗ

szpm

http://coalition.org.mk/
Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ се залага за заштита и почитување на основните човекови права на маргинализираните заедници, односно за остварување на еднаков пристап до здравствени, социјални и правни услугии вклучување во сите процеси на општественото живеење преку обезбедување на средина која е подржувачка за сите луѓе и во која се почитуваат еднаквоста, слободата и различностите, и преку активно учество на припадниците на маргинализираните заедници во борба за остварување на сопствените права и слободи.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 4