0

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

хелсиншки

http://www.mhc.org.mk/
Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија (МХК) ездружение на граѓани за промоција и заштита на човековите права.МХК врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош на граѓаните во случаите на повреда или ограничување на правата и слободите, соработува со други организации и со државните органи во насока на зголемување на промоцијата, почитувањето и заштитата на човековите права и слободи.

Визија на МХК е дека сите луѓе треба да имаат можност да ги практикуваат нивните базични права и слободи и да имаат можност да ги заштитат во случај на нивно прекршување или ограничување. Ова претставува основа на демократскиот развој и гаранција на мирот на национално, регионално и светско ниво.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Напишете коментар